فنر یکی از مهمترین قطعات مکانیکال سیستمهای دینامیکی می باشد که در اکثریت قریب به اتفاق صنایع کاربرد گسترده ای دارد. لازم به ذکر است که اغلب انواع فنر شامل کششی، فشاری، پیچشی، دیسکی، بشقابی، دیافراگمی و … علی رغم ظاهر ساده، رفتار مکانیکی پیچیده ای دارند. لذا طراحی صحیح و اصولی مشخصات فنر مبتنی بر اصول علمی و قوانین طراحی مهندسی در کنار ساخت فنر به شیوه نوین، امری حیاتی در ساخت این قطعه پرمصرف می باشد.

ساخت فنر

متاسفانه در کشور ما تاکنون کمتر به حوزه طراحی اصولی و مهندسی در حوزه فنر نگاه شده است و اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان بزرگ و کوچک به روشهای سنتی و تجربی و بدون آگاهی از متد روز دنیا در حوزه طراحی و ساخت فنر اقدام به تولید می نمایند که نتیجه آن را می توان در راندمان پایین و کیفیت ضعیف  برخی محصولات موجود در بازار مشاهده کرد. شرکت پیشرو فناوری آرمان توس به عنوان یکی از معدود شرکتهای دانشگاهی فعال در حوزه ساخت