لیست موجودی اقلام آلیاژی و سوپرآلیاژی ماه دسامبر به شرح زیر می باشد. جهت سفارش در ساعات اداری با شماره های تماس دفتر تماس حاصل فرمایید یا درخواست خود را به شماره 09364082004 تلگرام کنید. با توجه به نزدیکی به ایام سال نو میلادی کلیه سفارشات پس از تعطیلات تآمین می شود.

Stock List—2018/12/10

Materials

Specifications (mm)

Quantity (KG)

00Cr17Ni14Mo2(316L) wire-rod 14.0 110.5
00Cr22Ni5Mo3N(ER2205 wire-rod 10.0 232.4
00Cr22Ni5Mo3N(ER2205 wire-rod 7.50 710
0Cr23Ni13(309S) flat bar12x114 43
0Cr23Ni13(309S) wire-rod 12.0 103.5
0Cr25Ni20(310S) wire-rod 14.0 489
0Cr25Ni20(310S) wire-rod15.00 147
17-7PH wire-rod 10.0 188
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 wire-rod 11.00 522
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 wire-rod 12.0 71
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 wire-rod 14.0 175
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 wire-rod 8.50 501
2Cr23Ni13(309) wire-rod 10.0 246.6
310 wire-rod 14.0 587.5
3J21 wire-rod 10.0 23.7
660 wire-rod 14.0 25
904L(ER385) wire-rod 10.0 238
904L(ER385) wire-rod 12.0 69
904L(ER385) wire-rod 7.50 212
Alloy 926(1.4529) wire-rod 7.50 67
Cr20Ni35(2035) wire-rod 12.0 39
Cr20Ni80(2080) wire-rod 12.0 53
Cr20Ni80A(2080A) wire-rod 10.0 23.9
Cr30Ni70(3070) wire-rod 10.0 70.5
ER316L wire-rod 7.50 632
ERNICRFE-1 wire-rod 7.50 211.5
ERNiCrFe-3 wire-rod 7.50 81
FeNi36 wire-rod 7.50 859
GH3039(GH39) wire-rod 10.0 50
GH3128(GH128) wire-rod 10.0 96
GH4033(GH33) wire-rod 10.0 36
GH4033(GH33) wire-rod 7.50 36
Inconel 617 wire-rod 10.0 32
Inconel 925 wire-rod 11.00 210
Monel400 wire-rod 12.0 37
NC040 wire-rod 7.50 74
NO8330 wire-rod 10.0 182
00Cr17Ni14Mo2(316L) half soft bright wire 1.55 598.6
00Cr17Ni14Mo2(316L) forged round bar130.00 2440
00Cr17Ni14Mo2(316L) forged round bar75.00 240.6
00Cr17Ni14Mo2(316L) square bar21.5X21.5 998.2
00Cr17Ni14Mo2(316L) bright round bar10.00 655.4
00Cr17Ni14Mo2(316L) bright round bar16.00 46.2
00Cr17Ni14Mo2(316L) bright round bar20.00 157.6
00Cr17Ni14Mo2(316L) bright round bar25.00 772.4
00Cr17Ni14Mo2(316L) bright wire rod6.00 74.2
00Cr17Ni14Mo2(316L) bright wire rod7.00 77.2
00Cr17Ni14Mo2(316L) bright wire rod8.00 43.9
00Cr17Ni14Mo2(316L) annealed wire 1.5 72
00Cr17Ni14Mo2(316L) hot rolled round bar30.00 33724.2
00Cr17Ni14Mo2(316L) hot rolled round bar40.00 2138.4
00Cr17Ni14Mo2(316L) hot rolled round bar45.00 2175
00Cr17Ni14Mo2(316L) hot rolled round bar55.00 2290.6
00Cr19Ni10(304L) forged round bar130.00 3252.8
00Cr19Ni14Si5 welding wire 1.6 69
00Cr19Ni14Si5 welding wire 2.4 651
00Cr19Ni14Si5 welding wire 3.2 286.8
00Cr19Ni14Si5 annealed wire 5.5 775.8
00Cr22Ni5Mo3N(ER2205 hot rolled round bar12.00 200
00Cr22Ni5Mo3N(ER2205 acid white soft wire 9.0 88.6
022Cr19Ni10 forged round bar120.00 538
022Cr19Ni10 forged round bar90.00 1068
06Cr19Ni10 bright round bar12.00 193.6
06Cr19Ni10 bright round bar25.00 30.4
0Cr13(X6Cr13) 85square bar 314
0Cr15AL5(15AL5) annealed soft wire 2.2 1029
0Cr15AL5(15AL5) annealed soft wire 3.0 4176.4
0Cr15AL5(15AL5) annealed soft wire 4.2 1278
0Cr17Ni12Mo2(316) bright round bar30.50 53.8
0Cr18Ni9(304) half soft bright wire 2.5 216.2
0Cr18Ni9(304) half soft bright wire 4.0 365.1
0Cr18Ni9(304) half soft black wire rod10.00 817
0Cr18Ni9(304) bright annealed wire 1.4 194.4
0Cr18Ni9(304) bright annealed wire 1.8 477.3
0Cr18Ni9(304) bright annealed wire 2.0 703.4
0Cr18Ni9(304) bright annealed wire 2.5 1025
0Cr18Ni9(304) bright annealed wire 3.0 2148.4
0Cr18Ni9(304) bright annealed wire 3.5 488.3
0Cr18Ni9(304) bright annealed wire 3.8 135.4
0Cr18Ni9(304) bright annealed wire 4.0 174
0Cr18Ni9(304) bright annealed wire 5.5 105.2
0Cr18Ni9(304) bright round bar12.00 440.49
0Cr18Ni9(304) bright round bar16.00 246.6
0Cr18Ni9(304) bright round bar20.00 272.6
0Cr18Ni9(304) bright wire rod10.00 1160
0Cr18Ni9(304) bright wire rod7.10 469.5
0Cr18Ni9(304) bright wire rod8.00 1044.6
0Cr18Ni9(304) annealed wire 0.8 132.9
0Cr18Ni9(304) annealed wire 1.4 122.1
0Cr18Ni9(304) annealed wire 1.5 875.5
0Cr18Ni9(304) hot rolled round bar16.00 1551.4
0Cr18Ni9(304) hot rolled round bar20.00 1348.4
0Cr21AL6Nb(21AL6Nb) hot rolled round bar12.00 108.6
0Cr21AL6Nb(21AL6Nb) hot rolled round bar14.00 80.8
0Cr21AL6Nb(21AL6Nb) hot rolled round bar16.00 103.2
0Cr23Ni13(309S) half soft bright wire 3.0 1969.6
0Cr23Ni13(309S) half soft bright wire 4.0 312.4
0Cr23Ni13(309S) bright annealed wire 2.0 237
0Cr23Ni13(309S) bright annealed wire 2.5 378.8
0Cr23Ni13(309S) bright annealed wire 3.0 413.2
0Cr23Ni13(309S) bright annealed wire 4.0 654.9
0Cr23Ni13(309S) bright annealed wire 5.0 170
0Cr23Ni13(309S) bright annealed wire 5.1 32.4
0Cr23Ni13(309S) bright wire rod11.80 24
0Cr23Ni13(309S) bright wire rod5.00 56.5
0Cr25AL5(25AL5) half soft bright wire 1.6 57.8
0Cr25AL5(25AL5) half soft bright wire 1.7 88.2
0Cr25AL5(25AL5) hot rolled round bar12.00 45.6
0Cr25AL5(25AL5) hot rolled round bar16.00 45
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 2.5 113
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 6.0 624
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 1.0 66.5
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 2.0 617.4
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 2.6 256.4
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 3.0 33.4
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 3.5 409
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 4.0 222.4
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 4.5 67.5
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 5.0 430.8
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 8.0 99.2
0Cr25Ni20(310S) half soft bright wire 1.2 38.4
0Cr25Ni20(310S) half soft bright wire 6.0 1729.4
0Cr25Ni20(310S) half soft black wire rod 6.00 1094.7
0Cr25Ni20(310S) half soft black wire rod12.00 8027.6
0Cr25Ni20(310S) flat wire 1.5X28 1289.8
0Cr25Ni20(310S) forged round bar60.00 408
0Cr25Ni20(310S) forged round bar65.00 347.6
0Cr25Ni20(310S) bright annealed wire 1.8 81.6
0Cr25Ni20(310S) bright annealed wire 2.0 2298.2
0Cr25Ni20(310S) bright annealed wire 2.1 26.4
0Cr25Ni20(310S) bright annealed wire 2.2 216.6
0Cr25Ni20(310S) bright annealed wire 2.5 1568.8
0Cr25Ni20(310S) bright annealed wire 3.0 2989
0Cr25Ni20(310S) bright annealed wire 3.5 661.8
0Cr25Ni20(310S) bright annealed wire 4.0 1986.2
0Cr25Ni20(310S) bright annealed wire 5.0 231.4
0Cr25Ni20(310S) bright round bar152.40 562.8
0Cr25Ni20(310S) bright round bar16.00 565.2
0Cr25Ni20(310S) bright round bar20.00 61
0Cr25Ni20(310S) bright round bar50.8 648
0Cr25Ni20(310S) bright round bar68.00 456.6
0Cr25Ni20(310S) bright round bar76.20 559
0Cr25Ni20(310S) bright round bar90.00 535
0Cr25Ni20(310S) bright wire rod10.00 254.8
0Cr25Ni20(310S) bright wire rod12.70 550.2
0Cr25Ni20(310S) bright wire rod4.40 212.6
0Cr25Ni20(310S) bright wire rod6.00 1048.4
0Cr25Ni20(310S) bright wire rod7.10 595.9
0Cr25Ni20(310S) black wire rod8.00 1170.8
0Cr25Ni20(310S) annealed wire 1.2 1231.8
0Cr25Ni20(310S) annealed wire rod7.80 503.8
0Cr25Ni20(310S) annealed wire rod8.00 969.4
0Cr25Ni20(310S) hot rolled round bar45.00 702.4
17-4PH hot rolled round bar50.00 1543.4
1Cr16Ni35(330) plate9.5X1031X1172 89
1Cr16Ni35(330) bright round bar12.50 106
1Cr16Ni4Nb bright round bar65.00 217.6
1Cr16Ni4Nb bright round bar66.00 699
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 forged round bar100.00 1899.6
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 forged round bar120.00 1340.4
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 forged round bar180.00 177.8
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 bright annealed wire 1.6 245.2
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 bright annealed wire 2.35 152.4
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 bright annealed wire 3.2 102.2
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 bright annealed wire 4.0 216.2
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 bright annealed wire 5.3 99
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 bright round bar35.00 125
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 bright wire rod10.00 101.4
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 annealed wire 1.6 68.6
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 hot rolled round bar 8.00 912.8
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 hot rolled flat bar 8X30 517
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 hot rolled round bar10.00 1431.8
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 hot rolled round bar12.00 900
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 hot rolled round bar14.00 1068.4
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 half soft bright wire 1.52 115
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 half soft bright wire 2.35 113.8
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 half soft bright wire 2.47 317.2
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 half soft bright wire 2.66 314.6
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 half soft bright wire 3.0 439.8
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 half soft black wire rod4.00 62.9
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 forged round bar120.00 343
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 bright annealed wire 1.6 75
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 half soft bright wire 1.6 26.1
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 half soft bright wire 3.0 386.2
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 half soft bright wire 4.0 417.4
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 flat wire 3X175 152.5
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 bright annealed wire 2.0 73.6
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 bright annealed wire 3.0 108.4
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 bright round bar35.00 391
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 bright round bar55.00 293.7
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 1.0 320.97
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 1.5 230.8
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 hot rolled round bar12.00 212.23
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 hot rolled round bar14.00 388.88
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 hot rolled round bar20.00 1728.8
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 hot rolled round bar25.00 1472.2
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 hot rolled round bar27.00 738.6
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed soft wire 5.0 36
1J50 half round wire 2.5X6 1167.6
1J50 half round wire 3.2X7.25 471.8
1J50 bright annealed wire 5.5 3124
1J50 bright annealed wire 6.0 2776
1J50 bright annealed wire 6.8 1090
1J50 bright annealed wire 8.0 416.8
1J50 bright round bar32.00 79.8
1J50 bright round bar45.00 51.2
1J50 bright wire rod10.00 57.4
254SMo flat wire0.18X102 99
254SMo forged round bar65.00 327
2Cr13 bright round bar6.00 600
2Cr23Ni13(309) bright annealed wire 2.0 29.7
2Cr23Ni13(309) annealed wire 1.5 277.8
314 half soft bright wire 2.5 298.8
314 bright annealed wire 1.8 1770.2
314 bright annealed wire 2.2 290.4
314 bright annealed wire 2.3 863.6
314 bright annealed wire 2.5 1681.6
314 bright annealed wire 2.8 375.6
314 bright annealed wire 3.2 196.6
314 bright annealed wire 3.5 1391
314 bright annealed wire 3.6 147.6
314 bright annealed wire 3.8 114
314 bright annealed wire 4.0 1796.6
314 bright annealed wire 4.5 364.5
314 bright annealed wire 5.0 1436.8
314 bright annealed wire 6.0 366.8
314 bright round bar34.00 297.9
314 bright round bar65.00 234
314 bright wire rod2.00 44.8
314 bright wire rod5.00 132.8
314 annealed wire 1.2 638.2
314 annealed wire 1.5 24.9
314 annealed wire 5.35 214.1
314 hot rolled round bar10.00 150
314 hot rolled round bar50.00 124.8
3J09 spring wire1.6 698.6
3J21 spring wire3.5 110.8
3J21 spring wire5.5 88.6
4J33 bright round bar20.00 147.6
4J33 bright round bar65.00 288.4
4J34 bright round bar16.00 104.4
4J36 spring wire6.313 620
660 forged round bar110.00 142
660 forged round bar202.00 606
660 bright round bar12.00 613.4
660 bright round bar17.40 565.4
660 bright round bar33.00 81.6
660 bright round bar34.60 256
660 bright round bar36.30 227.2
660 bright round bar36.5 144.4
660 bright round bar37.00 90.6
660 bright round bar39.3 4221
660 bright round bar45.40 970
660 bright round bar45.90 3903.6
660 bright round bar48.90 9481.8
660 bright round bar55.30 2802.2
660 bright round bar58.50 5330
660 bright round bar60.00 388.2
660 bright round bar62.30 2291.6
660 bright round bar64.00 763
660 bright round bar71.0 2999
660 bright round bar85.00 483.6
660 bright wire rod8.60 166.8
660 bright wire rod9.30 889.8
904L(ER385) half soft bright wire 3.0 121.8
904L(ER385) forged round bar110.00 1481
904L(ER385) wire-rod6.50 2429.2
904L(ER385) hot rolled round bar28.00 552
904L(ER385) hot rolled round bar45.00 211.4
Alloy 600 half soft bright wire 1.5 34.9
Alloy 600 half soft bright wire 1.6 1046
Alloy 600 half soft bright wire 3.0 22
Alloy 600 flat wire 0.2X102 299
Alloy 600 flat wire 2.5X20 131.5
Alloy 600 flat wire0.18X102 88.7
Alloy 600 plate5X1219X1755 175
Alloy 600 plate5X1219X3390 2251.2
Alloy 600 bright annealed wire 1.8 981.4
Alloy 600 bright annealed wire 2.4 567
Alloy 600 bright annealed wire 2.5 118
Alloy 600 bright annealed wire 3.2 28.4
Alloy 600 bright round bar103.00 210.2
Alloy 600 bright round bar20.00 34.55
Alloy 600 bright round bar28.00 77.9
Alloy 600 bright round bar30.0 530.6
Alloy 600 bright round bar40.00 123.7
Alloy 600 bright round bar53.00 82
Alloy 600 bright round bar60.00 570
Alloy 600 bright wire rod8.00 43.6
Alloy 600 annealed wire 7.0 51.4
Alloy 600 hot rolled round bar30.00 103
Alloy 600 hot rolled round bar32.00 100.8
Alloy 601 half soft bright wire 1.2 42.6
Alloy 601 plate3X1210X2150 180.9
Alloy 601 bright annealed wire 3.4 106.4
Alloy 601 bright wire rod6.00 214.8
Alloy 601 welding wire 2.0 26.8
Alloy 601 annealed wire 1.5 58
Alloy 625 flat wire 0.58X109 74.3
Alloy 625 forged round bar60.00 317.1
Alloy 625 plate2.5x1000x1000 207.5
Alloy 625 plate3.1x1000x2000 3207
Alloy 625 bright round bar10.00 223.4
Alloy 625 bright round bar13.00 202.6
Alloy 625 bright round bar130.00 942.4
Alloy 625 bright round bar14.60 528.4
Alloy 625 bright round bar18.00 277.1
Alloy 625 bright round bar28.00 756.6
Alloy 625 bright round bar29.60 19
Alloy 625 bright round bar34.00 847.8
Alloy 625 bright round bar36.30 234.4
Alloy 625 bright round bar6.5 2012.4
Alloy 625 bright wire rod2.40 112
Alloy 625 bright wire rod8.00 100.2
Alloy 625 welding wire 4.0 67.95
Alloy 625 hot rolled round bar 34.00 459.4
Alloy 800 plate3.1x1000x2000 97.6
Alloy 800H flat wire0.18X102 388.4
Alloy 800H forged round bar100.00 964
Alloy 800H forged round bar65.00 755
Alloy 800H bright round bar128.00 82
Alloy 800H bright round bar16.00 154.2
Alloy 800H bright round bar180.00 342.6
Alloy 800H bright round bar25.20 193.8
Alloy 800H bright round bar27.00 233
Alloy 800H bright round bar30.1 192.8
Alloy 800H bright round bar36.2 148.2
Alloy 800H bright round bar90.00 515.1
Alloy 800H hot rolled round bar45.00 249
Alloy 800HT bright round bar128.00 1222.4
Alloy 800HT bright round bar14.3 119.4
Alloy 800HT bright round bar15.00 94
Alloy 800HT bright round bar25.00 47.6
Alloy 800HT bright round bar39.2 31.8
Alloy 800HT bright round bar45.00 33.8
Alloy 800HT bright round bar45.40 163.6
Alloy 800HT bright round bar45.5 135.4
Alloy 800HT bright round bar55.00 218.8
Alloy 825 forged round bar150.00 328.4
Alloy 825 forged round bar60.00 40.4
Alloy 825 forged round bar61.00 1044.4
Alloy 825 forged round bar78.00 509
Alloy 825 bright round bar12.00 37.6
Alloy 825 hot rolled round bar25.00 123.1
Alloy X750 half soft bright wire 2.0 85.6
Alloy X750 spring wire3.5 61.4
Alloy X750 plate3X1000X2500 433.6
Alloy X750 bright wire rod3.50 65
Alloy X750 bright wire rod5.00 146.1
Alloy59 plate2X1000X2000 180
C22 bright round bar15.50 143.4
Cr15Ni60(1560) bright annealed wire 2.0 22.8
Cr15Ni60(1560) bright annealed wire 2.2 95
Cr15Ni60(1560) annealed soft wire 7.0 68.2
Cr20Ni30(2030) bright annealed wire 1.6 329.3
Cr20Ni30(2030) bright annealed wire 2.0 314.6
Cr20Ni30(2030) bright annealed wire 2.5 105
Cr20Ni30(2030) bright annealed wire 3.0 436.4
Cr20Ni30(2030) bright annealed wire 4.0 556.8
Cr20Ni30(2030) bright annealed wire 5.0 847.2
Cr20Ni30(2030) bright annealed wire 6.0 339.2
Cr20Ni30(2030) bright annealed wire 6.30 750
Cr20Ni30(2030) annealed wire 1.4 169.3
Cr20Ni30(2030) annealed soft wire 7.0 298.6
Cr20Ni30(2030) annealed soft wire 8.0 223.2
Cr20Ni30(2030) annealed soft wire 9.0 227.2
Cr20Ni35(2035) half soft bright wire 1.4 22.6
Cr20Ni35(2035) bright annealed wire 1.8 212.4
Cr20Ni35(2035) bright annealed wire 2.0 309.6
Cr20Ni35(2035) bright annealed wire 3.0 793
Cr20Ni35(2035) bright annealed wire 5.0 249.2
Cr20Ni35(2035) annealed wire 1.2 44.1
Cr20Ni80(2080) half soft bright wire 1.2 10.6
Cr20Ni80(2080) half soft bright wire 1.6 76.7
Cr20Ni80(2080) half soft bright wire 1.8 115.8
Cr20Ni80(2080) half soft bright wire 2.2 143.8
Cr20Ni80(2080) flat wire 0.6X8 55.4
Cr20Ni80(2080) spring wire5.0 44.1
Cr20Ni80(2080) bright annealed wire 1.6 1106.6
Cr20Ni80(2080) bright annealed wire 1.8 1179
Cr20Ni80(2080) bright annealed wire 2.0 1880.2
Cr20Ni80(2080) bright annealed wire 2.2 59.6
Cr20Ni80(2080) bright annealed wire 2.5 629.1
Cr20Ni80(2080) bright annealed wire 3.0 21.4
Cr20Ni80(2080) bright round bar38.1 212.2
Cr20Ni80(2080) bright round bar42.00 296.8
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.0 4238.99
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.1 68.2
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.2 2440.7
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.3 45.2
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.4 27.4
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.5 693.3
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.6 103.8
Cr20Ni80(2080) annealed flat wire2X20 71.8
Cr20Ni80(2080) annealed soft wire 3.0 15.8
Cr20Ni80(2080) annealed soft wire 3.5 40.4
Cr20Ni80(2080) annealed soft wire 4.0 19.8
Cr21Al4ZrTi bright round bar12.00 662.2
Cr21Al4ZrTi bright round bar13.00 695.6
Cr21Al4ZrTi bright round bar20.00 578
Cr21Al4ZrTi bright round bar22.00 119.4
Cr21Al4ZrTi bright round bar26.00 937
Cr21Al4ZrTi bright round bar32.00 974.4
Cr21Al4ZrTi bright round bar40.00 121
ER2594 welding wire 1.2 139.5
ERNiCr-3 welding wire 2.4 285.6
ERNiCr-3 welding wire 2.5 266.5
ERNiCr-3 welding wire 3.2 20
ERNiCrMo-3 welding wire 1.6 19.4
ERNiCrMo-3 welding wire 2.4 59.46
ERNiCrMo-3 welding wire 3.2 85.8
ERNiCrMo-4(C276) welding wire 3.2 32.6
ERNiCu–7 welding wire 1.6 174
ERNiCu–7 welding wire 2.4 334
GH1140(GH140) bright wire rod10.00 191.8
GH1140(GH140) bright wire rod6.00 103.8
GH2132(GH132) half soft black wire 12.0 65.4
GH2132(GH132) bright round bar165.00 341
GH2132(GH132) bright round bar22.00 64
GH2132(GH132) bright wire rod12.00 942.8
GH2132(GH132) bright wire rod7.20 473.2
GH2132(GH132) bright wire rod9.00 682.2
GH2136 plate0.5X1000X2000 70
GH3030(GH30) plate3x1000x1800 93.4
GH3030(GH30) bright annealed wire 2.0 71
GH3030(GH30) bright annealed wire 3.5 32.6
GH3030(GH30) welding wire 2.0 28.5
GH4145(GH145) half soft bright wire 3.58 42
GH4145(GH145) flat wire 0.2X102 84.2
GH4145(GH145) flat wire 2X115 62.8
GH4145(GH145) flat wire0.12×130 35
GH4145(GH145) spring wire2.5 96.2
GH536 half soft bright wire 2.0 43
GH696 half soft bright wire 7.8 95.4
H4Cr35Ni45Nb welding wire 2.4 283.5
Hc-276 half soft bright wire 4.9 102.6
Hc-276 forged round bar125.00 192.6
Hc-276 forged round bar140.00 219.6
Hc-276 forged round bar145.00 186
Hc-276 forged round bar150.00 193.6
Hc-276 forged round bar155.00 276.69
Hc-276 forged round bar60.00 874.5
Hc-276 forged round bar62.00 246.6
Hc-276 forged round bar68.00 79.5
Hc-276 forged round bar80.00 395.2
Hc-276 plate12x1100x1100 126.6
Hc-276 plate6X1200X2400 159.4
Hc-276 bright round bar12.00 32.3
Hc-276 bright round bar19.00 26.8
Hc-276 bright round bar22.00 263.6
Hc-276 bright round bar220.00 41.8
Hc-276 bright round bar25.00 125.5
Hc-276 bright round bar26.00 340.9
Hc-276 bright round bar30.0 182.6
Hc-276 bright round bar35.50 106.4
Hc-276 bright round bar71.5 106.2
Hc-276 bright round bar75.00 92.2
Hc-276 bright round bar90.00 419.2
Hc-276 bright round bar91.00 212.8
Hc-276 welding wire 1.6 19
Hc-276 welding wire 2.4 193.7
Hc-276 welding wire 3.2 51.3
Hc-276 hot rolled round bar18.00 376.6
Hc-276 hot rolled round bar20.00 138.2
Hc-276 hot rolled round bar22.00 127
Hc-276 hot rolled round bar35.00 767.8
Hc-276 hot rolled round bar40.00 144.8
Hc-276 hot rolled round bar45.00 218.6
HD-1 bright round bar12.70 731.8
HD-1 bright round bar19.00 449
HD-1 bright round bar25.40 403
HD-1 bright round bar38.1 357.4
HD-1 hex bar 25.4 500.2
Inconel 617 plate3X855X1690 296.4
Inconel 617 plate3X980X1980 249
Inconel 617 plate6x993x1983 412.6
Inconel 718(GH4169) spring wire1.6 26
Inconel 718(GH4169) spring wire2.5 266
Inconel 718(GH4169) bright annealed wire 3.175 304.8
Inconel 718(GH4169) bright round bar23.00 641.4
Inconel 718(GH4169) bright round bar24.00 1105
Inconel 718(GH4169) bright round bar35.00 274.8
Inconel 718(GH4169) bright round bar76.40 303.4
Inconel 925 bright round bar121.00 143.8
Inconel 925 bright round bar14.60 1286.2
Inconel 925 bright round bar17.60 270.6
Inconel 925 bright round bar20.60 710
Inconel 925 bright round bar23.25 158.4
Inconel 925 bright round bar25.5 1262.2
Inconel 925 bright round bar36.2 388.8
L605 bright round bar200.00 14.4
Monel400 flat wire 3.0X25 321
Monel400 flat wire0.18X102.5 1339.8
Monel400 flat wire0.19X102 36.8
Monel400 plate0.5X1000X2000 152.2
Monel400 bright round bar23.40 192.5
Monel400 bright round bar23.6 491.3
Monel400 bright round bar85.00 123.2
Monel400 bright round bar90.00 55.6
Monel400 annealed wire 1.0 4435.2
Monel400 hard bright wire 9.5 34
N08020 plate3X1000X2000 135
N08020 bright round bar12.00 180.4
N08020 bright round bar14.60 142.2
N08020 bright round bar58.50 187.9
N08020 annealed wire 2.0 540.4
N6 half soft bright wire 5.6 40
N6 bright round bar8.00 43.8
N6 bright wire rod8.00 31.5
Ni45Cu55 annealed wire 1.0 80.8
Nitronic60 bright round bar31.75 68.2
X6NiCrTiMoVB bright round bar32.00 168.4
ZHC35T welding wire 2.5 69.8
00Cr17Ni14Mo2(316L) annealed wire 0.5 40.98
00Cr17Ni14Mo2(316L) annealed wire0.12 15.43
00Cr19Ni14Si5 welding wire 0.76 283.31
00Cr19Ni14Si5 welding wire 1.1 192.03
00Cr22Ni5Mo3N(ER2205 annealed wire 0.25 79.41
00Cr22Ni8Mo3N(ER2209 welding wire 1.2 29.35
00Cr23Ni13(309L) welding wire 1.0 28.4
00Cr23Ni13(309L) welding wire 1.2 36.5
0Cr17Ni12Mo2(316) annealed wire 0.8 80.37
0Cr18Ni9(304) half soft bright wire 0.7 22.27
0Cr18Ni9(304) annealed wire 0.148 26.81
0Cr18Ni9(304) annealed wire 0.15 147.92
0Cr18Ni9(304) annealed wire 0.18 101.62
0Cr18Ni9(304) annealed wire 0.35 8
0Cr18Ni9(304) annealed wire 0.4 1484.76
0Cr18Ni9(304) annealed wire 0.5 44.64
0Cr18Ni9(304) annealed wire 0.7 54.29
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 0.3 31.88
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 0.32 85.27
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 0.36 39.97
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 0.4 119.91
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 0.45 238.82
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 0.55 9.23
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 0.56 21.64
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 0.63 116.63
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 0.65 118.47
0Cr23AL5(23AL5) annealed wire 1.0 38.48
0Cr23Ni13(309S) annealed wire 0.2 132.45
0Cr25AL5(25AL5) half soft bright wire 0.5 76.55
0Cr25AL5(25AL5) half soft bright wire 0.8 826.8
0Cr25AL5(25AL5) half soft bright wire 0.95 25.3
0Cr25AL5(25AL5) welding wire 2.0 56.2
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.18 12.56
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.19 3.24
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.22 2.12
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.25 27.19
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.35 97.7
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.38 71.76
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.4 197.3
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.42 101.12
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.45 78.37
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.47 2.13
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.48 23.52
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.5 33.46
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.55 54.06
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.6 1347.84
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.65 10.32
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.7 4775.27
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.75 509.51
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.8 754.1
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.85 572.59
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.9 5743.64
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 0.95 20.93
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire 1.0 1471
0Cr25AL5(25AL5) annealed wire0.23 23.03
0Cr25Ni20(310S) annealed wire 0.2 101.73
0Cr25Ni20(310S) annealed wire 0.28 9.62
0Cr25Ni20(310S) annealed wire 0.33 7.01
0Cr25Ni20(310S) annealed wire 0.38 11.6
0Cr25Ni20(310S) annealed wire 0.4 71.1
0Cr25Ni20(310S) annealed wire 0.65 78.78
0Cr27AL7Mo2(27AL7Mo) annealed wire 0.5 13.75
1Cr13AL4(13AL4) annealed wire 0.21 1992.5
1Cr16Ni35(330) annealed wire 1.0 36
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 half soft bright wire 0.15 42.25
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 annealed wire 0.6 27.7
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 annealed wire 0.7 26.66
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 annealed wire 1.2 17.1
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.2 43.09
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.22 33
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.24 50.49
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.25 130.96
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.26 101.4
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.27 43.47
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.28 113.1
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.29 73.1
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.3 93.34
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.32 97.9
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.35 3.52
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.36 18.02
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.38 74.05
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.39 10.8
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.4 55.83
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.43 65.84
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.45 89.76
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.47 89.56
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.5 210.17
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.52 16.41
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.53 63.72
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.55 402.43
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.6 337.85
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.62 136.92
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.65 127.58
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.7 93.04
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.75 293.49
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.8 476.52
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.85 210.98
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.9 26.03
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 0.95 239.62
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 1.0 61.54
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire 1.2 7.47
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 annealed wire0.23 216.05
1J50 half soft bright wire 0.2 43
1J50 half soft bright wire 0.45 8.33
1J79 annealed wire 0.4 15.13
1J85 annealed wire 0.3 2.2
2507 annealed wire 0.09 7.3
2Cr23Ni13(309) welding wire 1.2 104.2
2Cr23Ni13(309) annealed wire 0.165 27.77
310 annealed wire 0.6 30.93
310 annealed wire 0.65 59.17
314 annealed wire 0.3 103.95
314 hard bright spool wire 0.7 13.64
3J53 half soft bright wire 0.14 1.97
3J53 half soft bright wire 0.7 0.61
3J53 annealed wire 0.6 139.74
4J29 half soft bright wire 0.7 15.16
4J36 half soft bright wire 0.4 14.35
4J36 welding wire 1.2 32
4J42 annealed wire 0.2 3.18
4J42 annealed wire 0.3 13.4
4J46 welding wire 1.2 15.22
Alloy 600 annealed wire 0.1 4.95
Alloy 600 annealed wire 0.2 1.68
Alloy 600 annealed wire 1.0 32.9
Alloy 601 annealed wire 0.28 71.97
Alloy 625 welding wire 1.2 7003.01
Alloy 625 annealed wire 0.32 36.3
Alloy 800 annealed wire 0.11 2.03
Alloy 825 half soft bright wire 0.5 7.96
Alloy 825 annealed wire 0.22 3.16
Alloy 825 annealed wire 0.25 278.06
Alloy 825 annealed wire0.12 79.6
Alloy X750 half soft bright wire 0.3 5.41
Alloy X750 half soft bright wire 0.4 7.6
Alloy X750 half soft bright wire 0.5 21.32
Alloy X750 half soft bright wire 0.7 22.26
Alloy X750 annealed wire 0.1 3.17
Alloy X750 annealed wire 0.4 5.15
Alloy X750 hard bright spool wire 0.5 32.82
C22 annealed wire 0.42 18.25
C22 annealed wire 0.58 13.43
Cr10Ni90(1090) annealed wire 0.3 34.34
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.15 21.42
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.16 2.28
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.2 62.5
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.25 3.66
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.3 184.39
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.32 221.12
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.33 21.37
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.35 137.5
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.36 4.25
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.4 25.3
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.46 33.26
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.5 205.61
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.52 6.28
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.55 5.38
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.56 6.24
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.58 59.91
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.6 212.87
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.63 17.88
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.65 148.62
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.68 16.68
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.7 128.52
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.72 5.64
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.75 358.1
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.8 81.82
Cr15Ni60(1560) annealed wire 0.95 18.7
Cr15Ni60(1560) annealed wire 1.0 40.87
Cr15Ni60(1560) annealed wire 1.2 28.5
Cr15Ni60(1560) annealed wire0.12 8.36
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.08 20.95
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.1 52
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.14 47.8
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.2 58.9
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.22 51.6
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.25 108.31
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.28 30.93
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.3 67.04
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.36 53.14
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.38 52.39
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.4 105.96
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.42 23.9
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.43 4.11
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.45 61.16
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.47 26.4
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.49 10.15
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.5 58.9
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.56 54.2
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.6 116.72
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.61 2.43
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.63 3.36
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.64 22
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.65 10.85
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.68 43.05
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.7 85.36
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.72 38.07
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.75 78.72
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.8 143.87
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.9 108.8
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.94 7.7
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.95 19.31
Cr20Ni30(2030) annealed wire 1.0 326.44
Cr20Ni30(2030) annealed wire 1.2 149.58
Cr20Ni30(2030) annealed wire 0.07 19.65
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.1 6.59
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.15 35.04
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.21 23.46
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.22 2.23
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.24 6.24
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.25 239.83
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.26 15.63
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.27 39.56
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.28 36.8
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.29 53.22
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.3 317.64
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.32 41.07
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.35 315.76
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.36 33.56
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.37 11.74
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.38 8
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.4 4601.68
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.42 316.52
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.43 294.87
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.45 135.13
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.47 76.16
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.48 78.39
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.5 1749.22
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.52 87.43
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.53 6.5
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.55 787.26
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.56 160.39
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.58 451.49
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.6 1010.71
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.62 217.64
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.65 769.96
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.66 12.58
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.68 86.58
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.7 914.82
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.72 367.96
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.73 87.69
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.75 1584.18
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.78 84.9
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.8 1044.38
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.82 40.71
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.85 312.04
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.9 234.22
Cr20Ni35(2035) annealed wire 0.95 362.45
Cr20Ni35(2035) annealed wire 1.0 144.41
Cr20Ni35(2035) annealed wire0.23 27.25
Cr20Ni80(2080) half soft bright wire 0.37 34.82
Cr20Ni80(2080) half soft bright wire 0.6 2.19
Cr20Ni80(2080) welding wire 1.6 88.14
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.05 0.226
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.06 0.85
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.08 33.9
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.09 26.53
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.1 235.81
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.11 50.66
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.14 64.49
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.15 57.19
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.16 7.5
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.17 14.63
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.18 5.89
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.2 19.05
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.21 17.24
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.22 90.5
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.24 12.835
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.25 110.95
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.26 17.31
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.27 16.19
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.28 141.15
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.29 140.07
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.3 33.43
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.31 11.6
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.33 19.04
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.35 252.355
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.36 70.05
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.37 42.89
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.38 106.86
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.4 207.22
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.42 8.02
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.43 89.87
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.45 403.36
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.48 29.81
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.5 418.67
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.55 87.39
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.6 297.95
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.62 5.1
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.63 2
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.65 129.87
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.7 209.55
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.75 133.555
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.8 101.03
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.9 172.49
Cr20Ni80(2080) annealed wire 0.95 52.04
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.0 19.71
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.1 22.6
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.2 228.82
Cr20Ni80(2080) annealed wire0.23 31.03
Cr20Ni80Nb(2080Nb) annealed wire 0.71 49.5
CuNi44 annealed wire 1.8 50.6
ER2594 welding wire 1.2 109
ER309L welding wire 1.0 14.66
ER309L welding wire 1.2 96.1
ER316L welding wire 2.4 28.67
ERNiCr-3 welding wire 1.2 172.44
ERNiCr-3 welding wire 1.6 8.43
ERNiCrMo-3 welding wire 1.2 44.8
ERNiCu–7 welding wire 1.6 15
GH536 welding wire 1.4 15.16
H0Cr21Ni10 welding wire 1.5 4.2
Hc-276 welding wire 1.2 156.8
Hc-276 welding wire 1.6 11.2
Hc-276 annealed wire 0.4 16.6
Hc-276 annealed wire 0.58 5.74
Hc-276 annealed wire0.12 95.11
HD-2 annealed wire0.23 13.3
HSG-1 welding wire 0.8 84.86
HSG-1 welding wire 1.0 123.18
HSG-1 welding wire 1.2 87.81
IncoloyA286 welding wire 1.2 74.8
Inconel 718(GH4169) spring wire0.25 13.69
Inconel 718(GH4169) annealed wire 0.4 20.57
L605 annealed wire 0.08 3.03
L605 annealed wire 0.1 40.21
L605 annealed wire0.12 3.53
Monel400 half soft bright wire 0.5 3.35
Monel400 annealed wire 0.15 49.71
Monel400 annealed wire 0.19 19.9
Monel400 annealed wire 0.25 1
Monel400 annealed wire 0.3 6.35
Monel400 annealed wire 1.2 100.5
N08020 half soft bright wire 0.127 5.29
00Cr17Ni14Mo2(316L) annealed wire 1.6 18
00Cr19Ni10(304L) annealed wire 1.6 33
00Cr22Ni5Mo3N(ER2205 annealed wire 1.6 1376.4
0Cr18Ni11Nb(347) annealed wire 1.6 63.3
0Cr18Ni9(304) half soft bright wire 0.3 449.26
0Cr18Ni9(304) annealed wire 1.6 1597.27
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 1.4 1615.6
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 4.0 145
0Cr23Ni13(309S) annealed wire 1.6 584.36
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 1.0 806.63
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 1.1 7064.1
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 1.4 6007.5
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 1.6 6869.4
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 1.7 8118.56
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 2.0 1246
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 2.2 16773.4
0Cr25Ni20(310S) annealed wire 1.6 871.088
1Cr16Ni35(330) annealed wire 1.6 37.5
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 annealed wire 1.6 147.34
1Cr20Ni14Si2(2014Si2 annealed wire 1.6 470
1Cr25Ni20Si2(2520Si2 welding wire 1.2 10.36
1J50 annealed wire 1.6 146.6
1J79 annealed wire 1.6 408.3
2J11 annealed wire 1.6 41.72
308VNb annealed wire 1.6 409.8
308VSi annealed wire 1.6 481.5
314 annealed wire 1.6 21.2
3J09 annealed wire 1.6 153
3J21 annealed wire 1.6 90.84
3J53 annealed wire 1.6 28.24
3J61 annealed wire 1.6 74
4J42 annealed wire 1.6 23
840Cu half soft bright wire 1.5 34.23
904L(ER385) annealed wire 1.6 235.19
Alloy 600 annealed wire 1.6 96.54
Alloy 601 annealed wire 1.6 110.04
Alloy 625 welding wire 1.2 157.64
Alloy 625 annealed wire 1.5 54.95
Alloy 800 annealed wire 1.6 72.3
Alloy 825 annealed wire 1.6 194.53
Alloy X750 annealed wire 1.6 109.9
Alloy X750 annealed wire 2.0 76.79
C22 annealed wire 1.6 20
Cr15Ni60(1560) annealed wire 1.6 175.56
Cr20Ni30(2030) annealed wire 1.6 87.46
Cr20Ni35(2035) annealed wire 1.6 8240.48
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.2 22.2
Cr20Ni80(2080) annealed wire 1.6 7887.616
Cr30Ni70(3070) annealed wire 1.6 9.8
ER309MoL annealed wire 1.6 139
ERNiCr-3 annealed wire 1.6 312.2
ERNiCrMo-3 welding wire 1.2 5.5
ERNiCu–7 welding wire 2.0 179.63
GH536 annealed wire 1.6 56
Hc-276 half soft bright wire 1.0 31.4
Hc-276 annealed wire 1.6 21.13
Inconel 718(GH4169) annealed wire 1.6 224
L605 annealed wire 1.6 5.55
Monel400 annealed wire 1.6 1190.88
N6 annealed wire 1.6 71.2
Ni62 annealed wire 1.6 70
Ni72 annealed wire 1.6 93
UNSNO8367 annealed wire 1.6 50
纯镍 Ni annealed wire0.23 82
00Cr17Ni14Mo2(316L) flat wire 4X317 2404
00Cr17Ni14Mo2(316L) plate5X300X3000 3153
00Cr17Ni14Mo2(316L) plate6x1000x1200 703.5
00Cr19Ni10(304L) flat wire2.0X310 562
00Cr19Ni10(304L) plate5X300X3000 974
0Cr18Ni9(304) flat wire 0.2X250 133
0Cr18Ni9(304) flat wire 0.35X250 483
0Cr18Ni9(304) flat wire2.8X225 1178
0Cr18Ni9(304) plate2x1000x2500 333
0Cr19Ni9 flat wire 3.5X150 800
0Cr25Ni20(310S) flat wire2X60 80
0Cr25Ni20(310S) flat wire3.0X215 165
1Cr13(410) flat wire 3.5X150 586
1Cr16Ni35(330) plate3X300X1129 866
1Cr16Ni35(330) plate3X300X1398 2683
1J50 flat wire 3X100 65
1J85 flat wire 4.0X175 1577
6J40 flat wire 5X120 684
Alloy 31 plate3x580x1800 204.6
Alloy 600 plate3X1080X2900 144.2
Alloy 600 plate3X1219X1650 950.2
Alloy 600 plate3x1219x2438 475.4
Alloy 600 plate3X1219X2500 25.2
Alloy 601 plate 2X927X1626 187.8
Alloy 601 plate3.15X1120X2110 212.2
Alloy 625 plate3X1000X2000 619.6
Alloy 800 flat wire 3.5X120 102
Alloy 800H flat wire 3.0X225 307
Alloy 825 flat wire 3X180 327.5
Alloy X750 flat wire 4.0X200 738.1
Cr15Ni60(1560) flat wire 3.5X130 99
Cr15Ni60(1560) flat wire 3X175 522
Cr20Ni30(2030) flat wire3.2X190 93.7
Cr20Ni30(2030) flat wire3X195 1400
Cr20Ni80(2080) flat wire 1.2X12 127
Cr20Ni80(2080) flat wire 3.0X210 2287
Cr20Ni80(2080) flat wire1.3×100 121
Cr20Ni80(2080) flat wire2.2×18 309.6
F55 flat wire 4.5X275 1513
GH1140(GH140) flat wire 4.0X135 629
GH1140(GH140) flat wire 4X130 334
GH1140(GH140) flat wire4.2X185 1381
GH3030(GH30) flat wire 3.0X30 615
GH3030(GH30) flat wire 3.5X190 622
GH3030(GH30) plate3X1000X2000 116.2
GH4145(GH145) flat wire 3X170 410
GH4169(GH169) flat wire 0.75X87 29.8
GH4169(GH169) flat wire 0.75×92 101
GH536 plate3.05x1036x1036 42.2
Hc-276 plate3X1000X2000 1551
Hc-276 plate3X1200X2500 545.8
Hc-276 plate6x1220x2440 312
HD-1 plate4x1000x2500 633
HD-1 plate4x500 75
Inconel 718(GH4169) plate0.6x1000x2000 813
Inconel 718(GH4169) plate1.2X1000X2000 229
Inconel 718(GH4169) plate1X1000X2000 420
Inconel 718(GH4169) plate3X1000X2000 1512.2
Monel400 flat wire 4.0X225 374
Monel400 plate 1.8X1000X2000 431
Monel400 plate3X1000X2000 231.6
N08020 flat wire0.18X102 469
N08020 flat wire3X220 761
0Cr15AL5(15AL5) wire-rod 7.50 1004.4
0Cr15AL5(15AL5) acid white soft wire 7.5 3667
0Cr21AL6(21AL6) annealed soft wire 1.0 2480
0Cr21AL6(21AL6) annealed soft wire 1.4 44
0Cr21AL6(21AL6) annealed soft wire 3.0 97
0Cr21AL6(21AL6) annealed soft wire 3.5 1417
0Cr21AL6(21AL6) annealed soft wire 4.0 830
0Cr21AL6Nb(21AL6Nb) acid white soft wire 14.0 22
0Cr21AL6Nb(21AL6Nb) annealed soft wire 2.2 11.6
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 1.5 36.2
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 1.6 101.4
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 2.2 12.1
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 2.5 35
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 3.0 51.8
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 3.2 202.9
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 3.5 82.4
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 5.0 56.5
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 5.5 44.9
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 6.0 639.1
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 6.30 198.6
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 7.5 5598
0Cr23AL5(23AL5) acid white soft wire 8.0 30.4
0Cr23AL5(23AL5) annealed soft wire 1.4 48.7
0Cr23AL5(23AL5) annealed soft wire 2.5 31.9
0Cr23AL5(23AL5) annealed soft wire 3.0 67.9
0Cr23AL5(23AL5) annealed soft wire 3.5 57
0Cr23AL5(23AL5) annealed soft wire 4.0 515.9
0Cr23AL5(23AL5) annealed soft wire 5.0 183.9
0Cr23AL5(23AL5) annealed soft wire 6.0 366.7
0Cr23AL5(23AL5) annealed soft wire 7.0 218.7
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 1.4 8301
0Cr25AL5(25AL5) acid white soft wire 7.5 32473
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 1.4 402
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 2.2 4208
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 2.6 18.4
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 4.0 2029.2
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 4.5 34
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 6.5 21.2
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 7.0 40.2
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 7.5 639.6
0Cr25AL5(25AL5) annealed soft wire 8.0 460.4
0Cr27AL7Mo2(27AL7Mo) annealed soft wire 1.0 30
0Cr27AL7Mo2(27AL7Mo) annealed soft wire 1.1 49
00Cr17Ni14Mo2(316L) hot rolled round bar 34.00 296
00Cr17Ni14Mo2(316L) hot rolled round bar28.00 102
022Cr19Ni10 hot rolled round bar28.00 1002
05Cr17Ni4Cu4Nb bright round bar40.00 1285
06Cr13 forged round bar115.00 2161
06Cr13 bright round bar100.00 1456.2
06Cr13 bright round bar105.00 1547
06Cr18Ni11Ti forged round bar65.00 1502
06Cr18Ni11Ti bright round bar15.00 113.4
06Cr18Ni11Ti hot rolled round bar18.00 435
06Cr19Ni10N forged round bar75.00 800
0Cr19Ni9 hot rolled round bar16.00 3226
0Cr19Ni9 hot rolled round bar20.00 1424
0Cr25Ni20(310S) forged round bar95.00 226
0Cr25Ni20(310S) hot rolled round bar15.00 142
0Cr25Ni20(310S) hot rolled round bar20.00 179
0Cr25Ni20(310S) hot rolled round bar22.00 210
0Cr25Ni20(310S) hot rolled round bar25.00 300
0Cr25Ni20(310S) hot rolled round bar40.00 161
17-4PH forged round bar135.00 350
17-4PH forged round bar165.00 300
17-4PH bright round bar40.00 1436
1Cr13(410) forged round bar145.00 3245
1Cr13(410) forged round bar75.00 1026
1Cr18Ni9Ti(R1Ti)321 hot rolled round bar62.00 4539
1J50 hot rolled round bar60.00 4175
1J85 forged round bar108.00 1309
1J85 forged round bar88.00 865
3J01 forged round bar60.00 489
4J36 bright round bar65.00 837.2
660 forged round bar105.00 101.5
660 forged round bar110.00 101.5
660 forged round bar120.00 346
660 forged round bar63.00 2320
660 forged round bar68.00 2721
660 forged round bar75.00 101.5
660 forged round bar82.00 7349
660 forged round bar84.00 1705
660 forged round bar85.00 101.5
660 forged round bar90.00 701.5
660 forged round bar93.00 1024
660 forged round bar95.00 101.5
660 forged bar 67.00 1812
660 bright round bar30.8 153.2
660 bright round bar9.90 451
660 hot rolled round bar26.00 4547
660 hot rolled round bar30.00 164
660 hot rolled round bar32.00 4022.8
660 hot rolled round bar42.00 2820
660 hot rolled round bar53.00 23584
Alloy 625 hot rolled round bar20.00 178
Alloy 625 hot rolled round bar22.00 209.5
Alloy 625 hot rolled round bar26.00 1176
Alloy 625 hot rolled round bar32.00 2580
Alloy 625 hot rolled round bar37.00 803
Alloy 625 hot rolled round bar42.00 1934
Alloy 625 hot rolled round bar45.00 145
Alloy 800H hot rolled round bar27.00 154
Alloy 800H hot rolled round bar42.00 500
Cr20Ni35(2035) hot rolled round bar20.00 788
Cr21Al4ZrTi bright round bar12.00 697
Cr21Al4ZrTi bright round bar16.00 1557.4
Cr30Ni70Nb(3070Nb) forged round bar130.00 380
GH1140(GH140) half soft black wire rod12.50 294
GH2136 bright round bar58.50 1844
GH4145(GH145) forged round bar120.00 369
GH4145(GH145) hot rolled round bar42.00 283
Hc-276 hot rolled round bar38.00 148
Inconel 718(GH4169) forged round bar83.00 891
Inconel 718(GH4169) hot rolled round bar30.00 2278
Inconel 718(GH4169) hot rolled round bar38.00 815
N6 half soft black wire rod8.50 45
Nc30Fe forged round bar80.00 182
SNCrW forged round bar75.00 392
SNCrW bright round bar45.5 2072
X12Cr13 forged round bar110.00 324.6
X12Cr13 bright round bar100.00 1012.6
X6NiCrTiMoVB forged round bar80.00 320
X6NiCrTiMoVB forged round bar82.00 203
X6NiCrTiMoVB bright round bar45.00 437
Z2CN19-10 forged round bar110.00 1010
Z2CN19-10 forged round bar80.00 1837
Z2CN19-10 forged round bar90.00 1398
Z2CN19-10 forged round bar98.00 10615
Z2CN19-10 bright round bar90.00 674.5
Z2CN19-10 hot rolled flat bar14x280 10867
Z2CN19-10 hot rolled round bar18.00 288
Z2CN19-10 hot rolled round bar22.00 548
Z2CN19-10 hot rolled round bar48.00 872
Z2CN19-10 hot rolled round bar55.00 233
Z2CN19-10 acid white flat bar14X280 808
Z2CND18-12 hot rolled round bar18.00 69
Z2CND18-12 hot rolled round bar30.00 1040
Z6CND17-12 black round bar 38.00 46
00Cr17Ni14Mo2(316L) plate10X1000X2000 328.8
00Cr17Ni14Mo2(316L) plate12x1000x2000 602
00Cr17Ni14Mo2(316L) plate1X1000X2000 343
00Cr17Ni14Mo2(316L) plate2X1000X2000 326.6
00Cr17Ni14Mo2(316L) plate5X1000X2000 323.2
1.4862 52square bar 319
2Cr23Ni13(309) acid white flat bar4.8×35 2931
Alloy 625 pipe 200×19

755

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *