ابزار دقیق

نفت، گاز، پتروشیمی، آب

قطعات صنعتی

طراحی، ساخت، تآمین

استخدام

مشخصات و رزومه خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید:

:نام (ضروری)

:ایمیل (ضروری)

:شماره تماس

:نام شرکت

:موضوع درخواست (ضروری)

:(ضروری) شرح درخواست

(5mb حداکثر pdf, jpg, png, zip, rar :فرمت) :ارسال فایل

Top