ابزار دقیق و بازرسی صنعتی

تولیدکننده انواع تجهیزات

قطعات صنعتی

طراحی، ساخت، تآمین

قطعات صنعتی

بیلوز

تولیدکننده و تآمین کننده انواع بیلوز از جنس فولاد، آلومینیوم، برنج، برنز و … در ضخامت و ابعاد مختلف

بیشتر

فنر

تولیدکننده و تآمین کننده انواع فنر از جنس فولاد و سوپرآلیاژها (اینکونل و …) در اشکال و ابعاد مختلف

بیشتر

فلنج

تولیدکننده و تآمین کننده انواع فلنج از جنس فولاد و چدن در ابعاد و اشکال مختلف

بیشتر

شیرآلات

طراحی و محاسبات فنی خطوط انتقال سیال، تآمین شیرآلات خطوط از برندهای معتبر دنیا

بیشتر

Top