فلنج یکی از اتصال دهنده های رایج لوله ها و شیرآلات است. فلنج ها در مکان هایی که در آن لوله ها، ابزار اندازه گیری، شیرها و دیگر تجهیزات مونتاژ شده اند مورد   استفاده قرار می گیرند. اتصال فلنج دار از سه قسمت مجزا تشکیل شده است: فلنج، گسکت و پیچ. فلنج ها قطعات دیسکی شکل می باشند  که همیشه بصورت جفت به کمک پیچ و مهره به یکدیگر متصل می شوند، به آسانی باز و بسته می شوند و برای فشارهای کم و زیاد مناسب می باشد. آب بندی بین دو فلنج توسط گسکت که در بین آنها قرار داده می شود انجام می گیرد.
شرکت پیشرو فناوری آرمان توس آمادگی تولید و تآمین انواع فلنج از جنس فولاد و آلیاژهای آن، چدن و ….. بر اساس ابعاد مورد نیاز مشتری را داراست. انواع فلنج قابل ارائه عبارتند از:
  • فلنج با سطح ساده  (Flat Face Flange)
  • فلنج با سطح برجسته (Raised Face Flange)
  • فلنج گلودار جوشی (Weld Neck Flange)
  • فلنج کور (Blind Flange)
  • فلنج روکار (Slip on Flange)
  • فلنج لبه دار (Lap joint Flange)
  • فلنج با جوش محفظه ایی (Socket weld Flange)
  • فلنج رزوه ایی (Screw Flange)