ابزار دقیق و بازرسی صنعتی

تولیدکننده انواع تجهیزات

قطعات صنعتی

طراحی، ساخت، تآمین

بازرگانی

تیم بازرگانی شرکت با دارا بودن نماینده خرید در دبی، چین و اروپا آمادگی تآمین، واردات و ترخیص انواع متریال، قطعات، تجهیزات و ادوات تخصصی در حوزه های مختلف مهندسی را دارد.

تآمین متریال

Top