ابزار دقیق

نفت، گاز، پتروشیمی، آب

قطعات صنعتی

طراحی، ساخت، تآمین

تآمین متریال

سوپرآلیاژها

شرکت پیشرو فناوری آرمان توس تآمین کننده انواع سوپرآلیاژهای پایه نیکل، پایه کبالت و پایه آهن از برندهای معتبر اروپایی و در اشکال و انواع مختلف می باشد. انواع سوپرآلیاژ در ابعاد مختلف در سریعترین زمان و از انبارهای شرکت در مشهد، تهران و ویرهاوس دبی تآمین می شود.

پایه آهن

پایه نیکل

پایه کبالت

Top