استلایت (Stellite)

استلایت 1- استلایت 3-استلایت 4- استلایت 6- استلایت 12- استلایت 21- استلایت 22- استلایت 25- استلایت 31- استلایت 107- استلایت 190- استلایت F- استلایت 694- استلایت 706- استلایت 712- استلایت 720

تریبالوی (Tribaloy)

TRIBALOY T-400 _TRIBALOY T-400C _ TRIBALOY T-401 _TRIBALOY T-700 _ TRIBALOY T-800 _TRIBALOY T-900

یودیمت (Udimet)

یودیمت 188- یودیمت (L-605 (Haynes 25

آمکو (Umco)

UMCO 50- UMCO 51

الگیلوی (Elgiloy)

ELGILOY

سایر

F-75 – FSX 414 – Inconel 783 – NIMONIC MP35N – X-40 – X-45

جهت سفارش کالای مورد نیاز خود با ما تماس بگیرید.